Het Nederlands Interventiecentrum voor Arbeidsverhoudingen* (NICVA) richt zich met name op alternatieve geschillenbehandeling binnen arbeidsverhoudingen. Zowel binnen de maakindustrie, het onderwijs, de zorg, kortom daar waar mensen met elkaar werken.

De procesbegeleiders, coaches, mediators, klachtbehandelaars en ombudsfunctionarissen van het NICVA zijn vanuit hun achtergrond verticaal ingevoerd in het brede werkveld van de arbeidsverhoudingen in zowel de civiele sfeer als bij de overheid. Zij beschikken allen over een brede expertise vanuit de eigen specifieke deskundigheid die wordt gecombineerd met een praktische aanpak bij alle gradaties dat een conflict zich kan voordoen. Deze aanpak gaat uit van een eerste (conflict) analyse waarbij zowel de structuur als het proces in kaart wordt gebracht met de dynamische interacties als met het verloop van escalaties. Na een verheldering van de conflictkwestie worden de interventiemogelijkheden in kaart gebracht, wordt de context helder en kan worden gewerkt aan concrete oplossingen. Hierbij wordt zorg besteed aan de emotionele en communicatieve aspecten die bij arbeidsconflicten een rol spelen.


*Het Nederlands Interventiecentrum Arbeidsverhoudingen, NICVA,  is een vestigingsnaam van de Stichting Triptiek.