Ombudsvisie op professionele klachtbehandeling - NICVA

Yvonne van der Vlugt heeft als projectleider een onderzoek gedaan voor de Nationale Ombudsman naar hoe de klachtbehandeling tussen burger en overheid nog professioneler aan te pakken. Dat heeft geresulteerd een rapport ‘Ombudsvisie op professionele klachtbehandeling’ dat onlangs op 19 maart 2018 is verschenen. Een interessant rapport voor eenieder die in klachtbehandeling bij de overheid is betrokken en het rapport biedt een gezamenlijk denkkader. Ook worden de voorwaarden gegeven zoals dat bestuurders en managers klachtbehandeling  zien als een waardevolle manier om het burgerperspectief een plek te geven in het overheidsoptreden. Lezenswaardig.

https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2018005-ombudsvisie-op-professionele-klachtbehandeling