De ombudsfunctie wint aan terrein; de summerschool herhaald! - NICVA

Afgelopen juli 2018 vond de eerste Summerschool ‘Ombudsfunctionaris in breed perspectief’ plaats in navolging van landen als Canada en Engeland. Daar bestaat al langer een speciale opleiding voor en over het ombudswerk. In het hoger onderwijs wint de ombudsfunctionaris steeds meer aan terrein. Zo lopen er bijvoorbeeld pilots bij de Erasmus Universiteit, TU Delft en Universiteit Maastricht. Ook in het bedrijfsleven begint de idee post te vatten dat het oplossen van conflicten in een zo vroeg mogelijk stadium loont en vooral veel, heel veel kosten bespaart. De ombudsfunctie kan als een poortwachter daarin een essentiële rol vervullen. Zie voor een artikel van mij en Paul Herfs over de Summerschool 2018 het Tijdschrift voor Klachtrecht, jaargang 14, nr.4. 

Komend jaar staat er opnieuw een Summerschool gepland van 8 t/m 12 juli 2019. Een aanrader voor ieder die zich op het vak van ombudsfunctionaris wil oriënteren en/of zich erin wil verdiepen. Wees er op tijd bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

Met een ombudsgroet

Team Summerschool