Masterclass Ombudsfunctionaris in breed perspectief weer een succes - NICVA

Van 8 t/m 12 juli 2019 werd de masterclass Ombudsfunctie in breed perspectief door 12 deelnemers bijgewoond. Er was weer een keur aan sprekers van hoog niveau. De masterclass is door de deelnemers als intensief maar vooral kwalitatief als erg goed ervaren. Op basis van de evaluaties mag deze tweede masterclass als geslaagd worden beschouwd. Voor 2020 komt deze masterclass weer op de agenda waarbij de suggesties van de deelnemers van dit jaar zullen worden meegenomen. Zodra in overleg met universiteit van Utrecht de data voor 2020 zijn vastgesteld wordt dat op deze website en via LinkedIn gemeld.