Masterclass Ombudsfunctionaris in breed perspectief 2022 - NICVA

“Ombudswerk van groot belang voor het bereiken van een rechtvaardige oplossing.”

Een (interne of externe) ombudsfunctie is een waardevolle functie om de relatie tussen de organisatie en de mensen om wie het gaat te herstellen en hiervan te leren. In deze masterclass voor ervaren en geïnteresseerde professionals, staat het leren met en zeker het leren van elkaar centraal. Door met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende dilemma’s en uitdagingen, wordt de ombudsfunctie in al zijn facetten verder uitgediept. 

De masterclasses in 2018, 2019 en 2021 waren een groot succes.

De 5-daagse opleiding is erkend door de MfN en staat voor 30 PE punten.

Start: 3 oktober 2022
Kosten: € 2.250,-
Locatie: Utrecht

U maakt in deze masterclass kennis met alle facetten van het ombudswerk. We verkennen mogelijkheden om te kunnen interveniëren vanuit de functie van ombudsfunctionaris waar andere vormen van interventie niet toereikend zijn.

De functie biedt mogelijkheden om aspecten van recht, advisering, bemiddeling, onderzoek, vertrouwenswerk en het bieden van een luisterend oor als vorm van conflictoplossing te combineren. 

Doelgroep

De masterclass is ontwikkeld voor professionals met relevante werkervaring vanuit HRM, rechtsbijstand, klachtenfuncties, ombudswerk, mediation, advocatuur, vertrouwenswerk en andere verwante functies die interesse hebben in en willen reflecteren op de (mogelijke) waarde van een ombudsfunctie. Gelet op het strategische karakter van deze masterclass wordt van deelnemers een actieve en betrokken houding verwacht. 

Meer informatie, contact en aanmelden:

https://www.uu.nl/executive-onderwijs-recht-economie-bestuur-en-organisatie/executive-programmas/masterclass-ombudsfunctionaris-in-breed-perspectief

Een telefonische intake met de programmacoördinator vormt onderdeel van de aanmeldingsprocedure voor deze masterclass. 

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met Chantal Besson via OvP.binnenstad@uu.nl
of 06-18617404. Wij helpen je graag!