Interventiedesk

Er zijn tal van situaties waar u als HRM-er mee geconfronteerd kunt worden. Vaak wordt er van u verwacht als businesspartner van het management dat u snel handelt en een passende oplossing aandraagt. Maar u wilt ook zorgvuldig handelen. In de huidige arbeidsmarkt is uw bedrijfsimago ook van belang om goede mensen te behouden en aan te werven. U wilt daarom op een goede manier te werk gaan. Zo weten wij inmiddels uit de dagelijkse praktijk een aantal voorbeelden te noemen.

 • U twijfelt welke interventie het beste past bij de problematiek die zich bij u aandient.
 • Er dient zich een arbeidsconflict aan, maar alles is er u aan gelegen om hier uit te komen en u wilt de medewerker graag voor uw organisatie behouden.
 • U ziet schurende arbeidsverhoudingen en realiseert zich dat als er niets gedaan wordt, dit wel eens op een conflict kan uitlopen.
 • U heeft wel gehoord van mediation, maar twijfelt of mediation de juiste oplossing is voor een arbeidsconflict dat zich heeft aangediend.
 • U bent ombudsfunctionaris binnen een bedrijf of instelling, maar de problemen begeven zich buiten de kaders van uw beroepsuitoefening.
 • De aanwezige human resource managementvaardigheden matchen niet met de aangediende problematiek.
 • U bent niet in de positie of beschikt niet over de instrumenten die nodig zijn voor het oplossen van (zich aandienende) problematische arbeidsverhoudingen.
 • Een arbeidsconflict leidt tot ziekteverzuim en de bedrijfsarts adviseert u als werkgever het onderliggende conflict bij de kop te pakken en beveelt mediation aan door een onafhankelijke derde.
 • Een verbeterplan voor uw werknemer wilt u op een deskundige wijze doen begeleiden. U denkt aan coaching.
 • De problematiek is klachtgevoelig waarbij specialistische juridische kennis van belang is. Volgens het toepasselijke beleid moet u de klacht laten escaleren naar een volgend managementlaag, maar u vraagt zich af of dit wel de juiste weg is.
 • Of u wilt een soort van Poortwachter instellen om bij conflicten in uw organisatie in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste interventie toe te passen. U wilt daarover advies.
 • De problemen met of klachten van uw personeel moeten deskundig en voortvarend worden opgelost zonder ongewenste gevolgen voor de betrokkenen. Wie kan dat voor u doen en wat is de juiste interventie, zijn vragen waarmee u worstelt.
 • U heeft een klachtenregeling en een intern samengestelde commissie, maar het ontbreekt aan ervaring.

Aarzel niet en bel ons of stuur ons een mail. Wij reageren dan zo snel mogelijk. Aan deze consulten zijn geen kosten verbonden.