Stichting Triptiek

Het Nederlands Interventiecentrum Arbeidsverhoudingen, NICVA,  is een vestigingsnaam van de Stichting Triptiek. Stichting Triptiek is statutair gevestigd in de gemeente Tilburg. De stichting Triptiek ontleent haar naam aan het door haar ontwikkelde Drieluik model. Het Drieluik model is ontwikkeld voor de afhandeling van klachten inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag (inclusief seksueel geweld) binnen bijvoorbeeld het (pleeg)gezin, gezinsvervangende instellingen, internaten, enz. Dit model lijkt eveneens geschikt voor andere vormen van (complexe) trauma gerelateerde problematiek. De stichting is in 2013 opgericht door Leo Klijn en Carla Goosen. Zij vormen het dagelijks bestuur van Stichting Triptiek. Carla en Leo werken al 25 jaar op diverse terreinen samen.