doelstelling

De stichting heeft in haar statuten als doel geformuleerd:

  1. Het bevorderen en toepassen van alle vormen van (alternatieve) conflictoplossingen waartoe te rekenen mediation, mediation-arbitration (med-arb), collaborative (law)solution, arbitration, conflictcoaching en begeleiding, conflict onderzoek, diagnose en advisering teneinde te komen tot een (finale) afdoening voor betrokken partijen zowel in de (pre-) juridische, (sociaal-) emotionele zin als in termen van financiële compensatie en/of andere genoegdoening in de vorm van (bindend) advies (en/of waar mogelijk/nodig arbitrage); 
  2. Het toepassen van de bijzondere methode van drieluik™herstelbemiddeling©. Een combinatie van forensische mediation (deskundigenbericht) en victim-offender mediation, teneinde te komen tot een (finale) afdoening voor betrokken partijen. Zowel in de juridische, emotionele zin als in termen van financiële compensatie in de vorm van een compensatievoorstel of bindend advies. En/of het aanbieden van herstelcoaching© in kwesties van (seksueel) misbruik van jongeren, jong volwassenen en volwassenen door jongeren en/of volwassenen. In het bijzonder waarbij de jongeren aan de zorg van de volwassenen waren of zijn toevertrouwd. In kwesties van medische missers en beroepsfouten en van letselschade in de meest brede zin van het woord. En zaken in de sector, familie, gezondheid, werk, omgeving, zakelijk, overheid, onderwijs en andere zich daarvoor lenende kwesties;
  3. Het opzetten en onderhouden van een kennis- en expertisecentrum dat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.