Strategie Nicva

Strategie 2020-2023

  1. Evaluatie strategie 2019-2020 en herbezien waar nodig
  2. Nicva realiseert een keurmerk voor interventiefunctionarissen door accreditatie.
  3. Herbeoordeelt voortdurend haar opleidingen/trainingen aan de hand van de praktijkervaringen en verwerkt dat in het trainings- en opleidingsprogramma
  4. De website van Nicva bevat een geanonimiseerde casuïstiek om aan de publiciteitsdoelstellingen van Nicva te kunnen beantwoorden.