Waar staan wij voor

Visie

Nicva wil een voorbeeld zijn in het leveren van interventies door een onafhankelijke, onpartijdige en rechtvaardige oplossing om daarmee een standaard te zetten voor interventies in arbeidsverhoudingen.

Onze waarden

  • Onafhankelijk: onze interventies geschieden onafhankelijk van de organisaties waarin deze plaatsvinden door ze verantwoordelijk te houden voor een succesvolle interventie.
  • Rechtvaardig: wij luisteren goed naar de betrokken werknemers en de werkgevers en onze interventies zijn onpartijdig en rechtvaardig waarbij de uitkomsten op relevante gronden zijn gebaseerd.
  • Kwalitatief hoogwaardig: wij leren voortdurend van de zaken waarmee we bezig zijn met het oog op het verbeteren van de toegankelijkheid, efficiency en effectiviteit.
  • Transparant: wij communiceren voortdurend met degene die ons inschakelt over wat we doen, waar we staan en of we aan de verwachtingen voldoen en wat organisaties met de uitkomsten van onze interventies hebben gedaan.

Onze rol

Onze rol is om een interventie te bieden  in schurende of verstoorde arbeidsverhoudingen waar naar het gevoel van (een van) de betrokken partijen is sprake is van een onrechtvaardige behandeling en/of waar een juiste of eerlijke behandeling ontbeert in die mate dat het aanleiding geeft tot klachten.