Bindend advies

Wat houdt een bindend advies in?

Het bindend advies is een voor beide partijen bindende beslissing, genomen door een of meerdere derden. Bindend advies heeft veel weg van arbitrage doch aan het advies kan niet de kracht van een rechterlijke uitspraak worden toegekend. Het advies werkt alleen tussen partijen.

Een bindend advies is een rechtsgeldige overeenkomst, waarvan desnoods in rechte nakoming kan worden gevorderd. Een bindend advies wordt in de praktijk in de meeste gevallen gegeven door een commissie van twee of meer deskundigen. Dat hangt veel af van de strekking van het advies. Een commissie wordt veelal gehanteerd als er bijvoorbeeld een collectief karakter aan kleeft.

Een bindend advies kan ook door één deskundige worden gegeven; men duidt deze ook wel aan als een deskundigenadvies met een bindend karakter. Dit is bijvoorbeeld het geval als er op individueel niveau of voor een bepaalde groep van werknemers een arbeidsrechtelijk dispuut speelt en partijen afspreken een bindend advies te vragen aan een ter zake deskundige.