Conflict coaching

Wat houdt conflict coaching in?

Een bekend onderscheid is die van conflictbehandeling tussen partijen en conflictbehandeling boven partijen. Onder de laatste vorm verstaan we o.m. bindend advies (zie verder onder Bindend advies).

Conflictbehandeling tussen partijen betekent dat betrokken partijen zelf beslissen over hoe en wat met het conflict. Dat zien we terug in mediation (zie verder onder Mediation).

Conflict coaching valt ook te rekenen tot conflictbehandeling tussen partijen. Conflict coaching kan individueel, maar ook met meerdere werknemers en/of leidinggevenden plaats hebben. Conflict coaching is niet anders dan gewone coaching, gericht op het leren om op een constructieve manier conflicten om te gaan. De uitdaging voor de (conflict)coach is om de betrokkenen vaardiger te maken in het omgaan met verschillen en conflicten. Zo kan een bijdrage worden geleverd aan een conflictvaardige organisatie.

NICVA beschikt over ervaren conflict coaches die in staat zijn om een bijdrage te leveren aan een conflictvaardige organisatie. Conflict coaching kan een enkele werknemer betreffen dan wel een groep of een team.

Voorbeeld: Al langere tijd zijn leden van een team onrustig en negeren opdrachten of blokkeren een goede samenwerking. De leidinggevende raakt ervan in de stress en reageert op een manier die averechts werkt. Gesprekken met werknemers leert dat de leidinggevende respectloos omgaat met de teamleden en altijd maar zijn zin doordrijft en niet openstaat voor de ideeën van de teamleden die zich daardoor miskend en niet gewaardeerd voelen. Het loopt regelmatig uit op een conflict. Er heerst ook een zekere angstcultuur om er tegenin te gaan. Conflict coaching op zowel individueel als groepsniveau leidt tot respect voor elkaar en open staan voor ideeën van de teamleden.