Onderzoek

Het in opdracht van werkgevers en/of ondernemingsraden en/of vakbonden verrichten van onderzoek naar (de essentie van verstoorde) arbeidsverhoudingen, het opstellen van conclusies en het doen van aanbevelingen om tot een oplossing te komen. Het NICVA heeft de beschikking over professionele onderzoekers.

Ook het verrichten van onderzoek naar de conflictvaardigheid van een organisatie en een daarbij passende klachtstructuur behoort tot de ervaring van het NICVA. Ook heeft het NICVA de deskundigheid in huis om daarop toegespitste klachtenregelingen uit te werken.